Osakuntalaiset HYYssä

Osakuntalaiset haluavat hoitaa yhteisöä hyvin - olkoon se sitten oma osakunta tai ylioppilaskunta. Osakuntalaisilla on keskenään yhteisiä intressejä ja usein myös samanhenkinen arvomaailma. Niinpä osakuntalaiset toimivat HYYssä yhtenä poliittisena ryhmänä. Ryhmän nimi on Osakuntien edustajistoryhmä ja sen taustajärjestö on nimeltään Osakuntalainen Unioni ry. Osakuntien edustajistoryhmän edaattorit ja hallituslaiset löytyvät täältä. Entäpä millaista on toimia osakuntien edaattorina HYYn edustajistossa? Siitä voit lukea täältä.
 
Osakuntalaisten lisäksi HYYssä toimii myös puoluepoliittisia ryhmiä sekä muiden opiskelijajärjestöjen mukaan järjestäytyneitä ryhmiä.
 
Miksi osakuntalaiset toimivat HYYssä?
Monet osakuntien arkiset asiat ovat sidoksissa ylioppilaskunnassa tehtäviin päätöksiin. Yli puolet osakunnista toimii HYYn tiloissa joko Uudella ylioppilastalolla tai Domus Gaudiumilla. Lisäksi HYYn tarjoama toiminta-avustus sekä lehtituki edesauttavat osakuntien toiminnan pyörittämistä. Nämä ovat järjestöpalveluja, joista HYYn edustajistossa, talousjohtokunnassa ja hallituksessa käydään joka vuosi keskustelua esimerkiksi talousarvion valmistelun yhteydessä. (Lisätietoa HYYn edustajiston ja hallituksen toiminnasta löydät HYYn nettisivuilta.)
 
Osakunnissa toimiessaan opiskelijat tottuvat järjestötoiminnan arkeen: keskustelemiseen, asioiden hoitamiseen ja toimimiseen niin eri-ikäisten kuin eri aloja opiskelevien ihmisten kanssa. Nämä ovat pitkälti samoja taitoja, joita tarvitsee mikäli haluaa lähteä mukaan HYY-toimintaan - loput oppii kyllä. Niinpä monille osakuntalaisille siirtymä osakuntatoiminnasta ylioppilaskuntatoimintaan käy kuin luonnostaan. Osakuntalaiset haluavat ylioppilaskunnassakin hoitaa yhteisiä asioita sitoutuneesti ja hyvin.
 
Miten HYY toimii?
HYYn edustajisto on ylioppilaskunnan korkein päättävä elin, joka valitaan vaaleilla kahden vuoden välein (poikkeus vuonna 2011, jolloin valittu edustajisto toimii vain yhden vuoden). Sinäkin voit siis hakeutua oman osakuntasi vaalilistan ehdokkaaksi, kertoa kampuksella ja osakunnalla kuinka hyvä tyyppi olet, tulla valituksi edustajistoon ja päästä päättämään niin HYYn jäsenmaksusta, budjetista kuin poliittisista ohjelmistakin. Monet edustajiston jäsenet ovat kiinnostuneita myös vuosittain jaettavista talouspaikoista, eli talousjohtokunnan jäsenyydestä tai vaikkapa Ylioppilaslehden kustannuksen hallituksessa toimimisesta. Pätevöityneet HYY-toimijat voivat tulla valituksi ylioppilaskunnan hallitukseen, jossa työskenteleminen on kokopäiväistä edunvalvontaa opiskelijoiden paremman huomisen hyväksi.
 
Lisäksi valiokunnat ja monet työryhmät ovat kaikille avoimia. Lue lisää HYYn nettisivuilta.
 
Osakuntalaisen politiikan lähtökohdat
Osakuntalaiset ajavat HYYssä vastuullista ja pitkäjänteistä tila- ja talouspolitiikkaa. Vaikka edustajiston kausi on lyhyt (kaksi vuotta), tulee mielestämme niin investointeja kuin säästöjäkin pystyä tarkastelemaan pitkällä tähtäimellä ja sitoutuneisuudella. Eräs osakuntatoimija onkin vitsikkäästi todennut, että osakunnilla kvartaalitalous tarkoittaa neljännesvuosisataa.
 
Osakuntalaiset haluavat pitää HYYssä huolen järjestöpalvelujen jatkuvuudesta. Uskomme, että satsaus järjestöpalveluihin on hyvä investointi, sillä yhteisöllisyys edistää hyvinvointia. Osakuntalaiset ovat myös kiinnostuneita sosiaalipoliittisista asioista, kuten siitä että opiskelija-asunnot pysyvät kohtuuhintaisina ja että perheellisillä opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella. HYY on myös oiva paikka vaikuttaa yliopiston asioihin. Osakuntalaiset pitävät lippua korkealla maksuttoman koulutuksen ja sivistysyliopiston puolesta. Hyvinvointiylioppilaskunnassa kaikilla on mahdollisuus saada hyviä asunto- ja terveyspalveluita, kuulua yhteisöön ja tulla kuulluksi.
 
Osakuntalaisena HYYssä
Toiminta osakuntalaisena HYYssä on antoisaa ja hauskaa. Osakuntien edustajistoryhmä kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan tulevista edustajiston kokouksissa käsiteltävistä asioista. Kokouksissamme kaikki saavat tuoda oman mielipiteensä esiin. Mielipiteet muodostuvat demokraattisesti ja tarkkaan pohditusti.
 
Osakuntien edustajistoryhmällä on tällä hetkellä 9 edustajiston paikkaa 60:stä. Lisäksi osakuntalaisia löytyy runsaslukuisesti HYYn valiokunnista sekä vaikuttamasta HYYn talouselimissä, kuten vaikkapa Unicafen hallituksessa. HYYssä toimiessa oppii monenmoista niin opintoasioiden kuin taloudenkin kiemuroista. Vaikuttamismahdollisuudet ovat varsin hyvät - liity mukaan avarakatseiseen ja aikaansaavaan joukkoomme!